Od roku 1990 Guard MD zabezpečuje všetky druhy objektov, stavieb a osôb.

Naše služby

Fyzická ochrana objektov

Možnosti ochrany sú dané použitými metódami a prostriedkami s ohľadom na požadovanú účinnosť ochrany objektu. Voľba metód a prostriedkov vychádza z prevedeného prieskumu chráneného objektu.

Pult centrálnej ochrany

Do tejto oblasti patrí monitorovanie činnosti zabezpečovacích a technologických zariadení inštalovaných do rodinných domov, obchodných priestorov, bytov, kancelárií, priemyselných objektov a vykonávanie zásahov vlastnými zásahovými vozidlami.

24h zásahová jednotka

Je neustále v pohotovosti a je určená ku kontrole objektov a prevereniu poplachových signálov. Fyzickú ochranu objektov zabezpečujeme mobilnými monitorovacími hliadkami

Poriadková a Usporiadateľská služba

Naša spoločnosť zabezpečuje túto službu na mieste zhromažďovania osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového alebo kultúrneho podujatia.

Poskytovanie služieb informátora

Výber informátorov je prispôsobený činnostiam, ktoré musia poskytovať ako sú: zabezpečenie informovania občanov a návštev, ich prípadnú evidenciu, kľúčovú službu, na dodržiavanie prevádzkového poriadku objektu.

Poskytovanie služieb recepčnej

Naše recepčné sú na reprezentatívnej úrovni s cieľom zabezpečiť príjemné uvítanie hostí s poskytnutím potrebných informácií.

Prečo my?

Spoľahlivý tím

Na kľúčových pozíciách máme zamestnancov, s ktorými pracujeme dlhodobo a s ich prácou sme spokojní.

Štátom licencovaná SBS

Pre udelenie licencie sme museli splniť štátom nastavené kritériá, ktoré sú z jedných z najprísnejších v Európe.

Cenová ponuka na mieru

Cenu stanovujeme na základe individuálnych požiadaviek jednotlivých klientov s ohľadom na splnenie bezpečnostných kritérií.

Garancia spokojnosti

Naša spoločnosť má stabilnú pozíciu na trhu a pri zabezpečovaní ochrany využívame inovatívne riešenia pre zvyšovanie kvality

Nízky zásahový čas

V časoch najväčších bezpečnostných rizík sú naše hliadky neustále v pohybe.

Non-Stop podpora

Našim klientom sme k dispozícii 24 hodín denne.

Klienti