Naše služby

 1. FYZICKÁ OCHRANA OBJEKTOV

Možnosti ochrany sú dané použitými metódami a prostriedkami s ohľadom na požadovanú účinnosť ochrany objektu. Voľba metód a prostriedkov vychádza z prevedeného prieskumu chráneného objektu.

Fyzickú ochranu objektov zabezpečujeme :

      – na pevných stanovištiach,

      – obchádzkovou službou v chránenom objekte,

      – kombinovane.

Stráženie objektov je prevádzané podľa požiadaviek odberateľa.

 1. PRIPOJENIE NA PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY (stredisko registrovania poplachov) – do tejto oblasti patrí monitorovanie činnosti zabezpečovacích a technologických zariadení inštalovaných do rodinných domov, obchodných priestorov, bytov, kancelárií, priemyselných objektov a vykonávanie zásahov vlastnými zásahovými vozidlami.

Základné služby PCO:

 • nepretržité sledovanie objektov operátorom PCO,
 • v prípade prijatia signalizácie narušenia, overenie poplachu a následné vyslanie zásahovej skupiny,
 • kontrola automatických testov a spojenia v sieti NAM Global,
 • sledovanie výpadkov siete a napätia záložného zdroja, informovanie užívateľov o týchto skutočnostiach,
 • pravidelné mesačné zasielanie výpisov s informáciami o udalostiach na Vašom objekte.

Ceny za tieto služby sú stanovené po obhliadke objektu.

 1. ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

Je neustále v pohotovosti a je určená ku kontrole objektov a prevereniu poplachových signálov.

 1. PORIADKOVÁ A USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA           

Naša spoločnosť zabezpečuje túto službu na mieste zhromažďovania osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového alebo kultúrneho podujatia.

 1. POSKYTOVANIE SLUŽIEB INFORMÁTORA

Výber informátorov je prispôsobený činnostiam, ktoré musia poskytovať ako sú: zabezpečenie informovania občanov a návštev, ich prípadnú evidenciu, kľúčovú službu, na dodržiavanie prevádzkového poriadku objektu a pod..

 1. POSKYTOVANIE SLUŽIEB RECEPČNEJ                                                     

Naše recepčné sú na reprezentatívnej úrovni s cieľom zabezpečiť príjemné uvítanie hostí s poskytnutím potrebných informácií.

Fyzická ochrana objektov

Možnosti ochrany sú dané použitými metódami a prostriedkami s ohľadom na požadovanú účinnosť ochrany objektu. Voľba metód a prostriedkov vychádza z prevedeného prieskumu chráneného objektu.

Pult centrálnej ochrany

Do tejto oblasti patrí monitorovanie činnosti zabezpečovacích a technologických zariadení inštalovaných do rodinných domov, obchodných priestorov, bytov, kancelárií, priemyselných objektov a vykonávanie zásahov vlastnými zásahovými vozidlami.

24h zásahová jednotka

Je neustále v pohotovosti a je určená ku kontrole objektov a prevereniu poplachových signálov. Fyzickú ochranu objektov zabezpečujeme mobilnými monitorovacími hliadkami

Poskytovanie služieb informátora

Výber informátorov je prispôsobený činnostiam, ktoré musia poskytovať ako sú: zabezpečenie informovania občanov a návštev, ich prípadnú evidenciu, kľúčovú službu, na dodržiavanie prevádzkového poriadku objektu.

Poskytovanie služieb recepčnej

Naše recepčné sú na reprezentatívnej úrovni s cieľom zabezpečiť príjemné uvítanie hostí s poskytnutím potrebných informácií.

Poriadková a Usporiadateľská služba

Naša spoločnosť zabezpečuje túto službu na mieste zhromažďovania osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového alebo kultúrneho podujatia.